«Ως πρό-λογος», απόσπασμα του βιβλίου «Περί λόγου ο λόγος»

Λόγος
μια λέξη
ένα σημαίνον
άπειρα τω αριθμώ σημαινόμενα

Η λέξη «λόγος» είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον άνθρωπο.
Ποια είναι η σημασία της; Ποιες έννοιες περιέχει; Τι είναι;
Είναι μια λέξη; Είναι κάτι άλλο; Κάτι περισσότερο;
Είναι ο νους; Είναι η ίδια αυτή καθαυτή η λογική;
Ή απλά είναι το μέσο για την έκφραση του νου;
Υπάρχουν όρια στο πλήθος των εννοιών;
Σε αυτές καθαυτές τις έννοιες; Στο νου; Στο λόγο;

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα του βιβλίου «Περί λόγου ο λόγος» που δημοσιεύτηκε στο «24grammata.com»
Ο σύνδεσμος δια δωρεάν διάθεση είναι:
http://www.24grammata.com/?p=52788

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου